ספרים שערכתי

ריח של כחול כביסה ושום

יפה וגנר
כתב הוצאה לאור

דמעות בגודל החידקל

יפה וגנר
כתב הוצאה לאור

האחרים


משה מנשהוף
כתב הוצאה לאור

חלום וזיכרון;
מסה על תפיסה, זיכרון, שינה וחלום

משה מנשהוף (עיון)
כתב הוצאה לאור

אני לא מאמין;
ישראל והיהדות - עבר, הווה עתיד

חייים היימס (עיון)
כתב הוצאה לאור

ארץ האם הגדולה;
סיפורה של יארה


סיגל לאה רוה
הוצאה עצמית

שואגת בלולאת אינסוף

ענבל אשל כהנסקי (שירה)
הוצאת פרדס